Metamorfoza e Zotit tonë Jisu Krisht

"Metamorfoza e Zotit tonë Jisu Krisht"

Në 19 gusht 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Metamorfozën e Zotit tonë Jisu Krisht, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.