Oshënar Andoni i Madh

"Oshënar Andoni i Madh"

Në 30 Janar 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Oshënarin Andoni i Madh, në Kishën e Shën Dhimitrit në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.