Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara

"Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara"

Në 19 Prill 2019, të Premten e Javës së gjashtë e Kreshmës së Madhe, në Kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif e kreu Liturgjinë e Dhuratave të Parashenjtëruara. Në Liturgji besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.