Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtërura

"Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtërura"

Në 28 Shkurt 2018, të Merkurën e Javës së Dytë e Kreshmës së Madhe, në Kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu Liturgjinë e Dhuratave të Parashenjtëruara. Në Liturgji besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.