Mbrëmësorja Kataniktike (e Faljes)

"Mbrëmësorja Kataniktike (e Faljes)"

Në 1 Mars 2020, në Kishën e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.

Pas shërbesën e mbrëmësorës gjithë besimtarë dhe prifterinj u faljën me njeri-tjetrin.