Asambleja gjithë-maqedonase në Kërçovë

"Asambleja gjithë-maqedonase në Kërçovë"

Sot, në ditën e festës të Këshillit të gjithë Shenjtorëve maqedonas, në manastirin e Hyrjes së Hyjlindëses Mari në Templull, në Kërçovë, u organizua një asambleja gjithë-maqedonase. Kryepeshkopi i Ohrit dhe Maqedonisë, Fortlumturia e Tij z.z. Stefan drejtoi liturgjinë e shenjtë së bashku me Mitropolitin përgjegjës për dioqezën Dibrano-kërçovare dhe Plashnike-strugane, z. Timotej, Mitropoliti i Prespës-pellagonisë z. Petar, Mitropoliti i Strumicës z. Naum, Mitropoliti i rethvardarit z. Agatangel, Mitropoliti i bregallnicës z. Ilarion, Mitropoliti i Tetovës dhe Gostivarit z. Josif , Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës z. Dr. Josif, dhe klerik tjerë shërbyes në dioqezat e tyre. Tradicionalisht në shërbimin liturgjik morën pjesë besimtar nga Maqedonia dhe diaspora.