Hyjprindërit Maria dhe Josifi (Sinodi e Tërëshenjtës)

"Hyjprindërit Maria dhe Josifi (Sinodi e Tërëshenjtës)"

Në 8 Janar 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Hyjprindërit Mariën dhe Josifin, në Kishën katedrale e Shën Dhimitrit, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.