Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil

"Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil"

Në 26 Korrik 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston mbledhjën e kryeengjëllit Gavriil, në kishën e Kryeengjëjve në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.