Mbledhja e Shën Joan Pagëzorit

"Mbledhja e Shën Joan Pagëzorit"

Në 20 Janar 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston mbledhjen e Shën Joan Pagëzorit, në Kishën e Shën Joan Pagëzorit, në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit.