12 Ungjijtë të Shenjta

"12 Ungjijtë të Shenjta"

Me 25 Prill 2019 në pasdarkën e Enjtes së Madhe, në Kishën të Shën Nikollës në Kumanovës, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij, z. d-r Josif, kreu shërbesën e mengjesorës për të Premten e Madhe kur lexohen 12 Ungjijtë. U bë edhe dalja me Kryqin e shenjtë me Krishtin e Kryqëzuar.