Shën Joakim të Osogovës

"Shën Joakim të Osogovës"

Në 29 Gusht 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Shën Joakimit të Osogovës, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Tetovës dhe Gostivarit, Hirësia e Tij z. Josif në bashkëmeshim me Mitropolitin i Strumicës, Hirësia e Tij z. Naum dhe Mitropolitin i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.