Shën Joakim të Osogovës

"Shën Joakim të Osogovës"

Në 29 Gusht 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Joakimit të Osogovës dhe shën Josif Spileotit , në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, në Kriva Pallanka, Fortlumturia e Tij, Kryepishkopi i Ohrës dhe gjithë Maqedonisë, z. Stefan, në bashkëmeshim me Mitropolitin i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, Mitropolitin i Tetovës dhe Gostivarit, Hirësia e Tij z. Josif dhe episkopin e Heraklesë, z. Kliment, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.