Prerja e kokës së Joan Pagëzorit

"Prerja e kokës së Joan Pagëzorit"

Në 11 Shtator 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston prerjës e kokës së Joan Pagëzorit, në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.