Shën Parashqevia (E Premtja)

"Shën Parashqevia (E Premtja)"

Në 8 gusht 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Shën Parashqevisë, në kishën e Shën Parashqevisë në f. Bedinje në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.