Shën Athanasi i Madh dhe Kirili i Aleksandrisë

"Shën Athanasi i Madh dhe Kirili i Aleksandrisë"

Në 31 Janar 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Kryepeshkopët e Aleksandrisë, shën Athanasin e Madh dhe Kirilin e Aleksandrisë , në Kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.