Shën Dhimitri i Selanikut

"Shën Dhimitri i Selanikut"

Në 8 Nëntor 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Dhimitrin e Selanikut, në Kishën e Shën Dhimitrit, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.