Shën Gjergji i Kratovës

"Shën Gjergji i Kratovës"

Në 24 Shkurt 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Gjergjin e Kratovës, në Kishën e Shën Gjergjit të Kratovës në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. Josif, në bashkëmeshim me Mitropolitin e Tetovës dhe Gostivarit, Imzot Josifin, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.
Pas Liturgjisë, në sheshin e qytetit të Kratovës u krye prerja dhe bekimi i bukës festive.