Shën Grigor Pallamai

"Shën Grigor Pallamai"

Në 27 Nëntor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston apostullin e shenjtë Filipin, shën Grigor Pallamait dhe mbretin e shenjtë Justinianin, në Kishën katedrale e Shën Nikollës, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.