Shën Nikolla i Mirës së Likisë

"Shën Nikolla i Mirës së Likisë"

Në 19 Dhjetor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Nikollën i Mirës së Likisë, në Kishën e Shën Nikollën, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.

Para Liturgjinë e Shenjtë anagnosti Dragan Stojmanovski mori ofiqin e ipodhjakonit.