Kryedhjak Stefani, dëshmori i parë

"Kryedhjak Stefani, dëshmori i parë"

Në 9 Janar 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston kryedhjakonin dhe dëshmorin e parë Stefanin, në Kishën katedrale e Shën Joan Pagëzorit, në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit