“Kryedhjak Stefani, dëshmori i parë”

"“Kryedhjak Stefani, dëshmori i parë”"

Në 9 Janar 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston kryedhjakonin dhe dëshmorin e parë Stefanin, në Kishën katedrale të Shën Joan Pagëzorit, në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij imzot Josifi, në bashkëmeshim me Mitropolitin e Tetovës dhe Gostivarit, Hirësinë e Tij imzot Josifin, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.