Shën Minai

"Shën Minai"

Në 24 Nëntor 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston shën Minait, në Kishën e Shën Minait, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.