Ngjallja e Krishtit (dita e dytë)

"Ngjallja e Krishtit (dita e dytë)"

Me 17 prill 2017, (të Hënën), në kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu Liturgji hyjnore e shën Joan Gojartit, gjithashtu një gëzim i veçantë ishte dorëzimi në anagnost i theologut Hristijan Bogdanovski. Pas Litugjisë, besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.