Ngjallja e Krishtit (dita e dytë)

"Ngjallja e Krishtit (dita e dytë)"

Me 9 Prill 2018, (të Hënën e javës së ndritëshme), në kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu Liturgji hyjnore të shën Joan Gojartit. Në Liturgjinë e shenjtë besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.