Ngallja e Krishtit (dita e tretë)

"Ngallja e Krishtit (dita e tretë)"

Me 18 prill 2017, (të Martën), në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu Liturgji hyjnore e shën Joan Gojartit, gjithashtu një gëzim i veçantë ishte dorëzimi në anagnost i theologut Antonij Mihajlovski. Pas Litugjisë, besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.