Ngallja e Krishtit (dita e tretë)

"Ngallja e Krishtit (dita e tretë)"

Me 10 Prill 2018, (të Martën e javës së ndritëshme), në kishën e Shën Dhimitrit në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Tetovës dhe Gostivarit z. Josif, në bashkëmeshim me Mitropolitin i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu Liturgji hyjnore të shën Joan Gojartit.Në Liturgjinë e Shenjtë, besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.