Fjetja e Hjylindëses

"Fjetja e Hjylindëses"

Në 28 Gusht 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Fjetjen së Hjylindëses, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.

Para Liturgjisë ishte shenjterimi e Tryezën e Shenjtë në kishën e Shën Joakimit, dhe pas mbarimin e Liturgjisë së Shenjtë u shenjtëruan dy objekta cilët ishin restavruar këtë vitë, por ndërtuar mes 1900-1930.