Fjetja e Hjylindëses

"Fjetja e Hjylindëses"

Në 28 Gusht 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Fjetjen së Hjylindëses, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.
Pas mbarimin e Liturgjisë së Shenjtë u shenjtërua kosturniku(paraklisi) i manastirit.