Mengjesorja e Varrimit të Krishtit në Kriva Pallanka

"Mengjesorja e Varrimit të Krishtit në Kriva Pallanka"

Në 6 prill 2018, në kishën e Shën Dhimitrit në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mengjesorës së Stunës së Madhe me varrimin e Zotit tonë Jisu Krisht.