Shërbesa e mbrëmësorës në qytetin Kratovë

"Shërbesa e mbrëmësorës në qytetin Kratovë"

Në 18 Dhjetor 2017, në të parakremten e festës të Shën Nikollës, në Kishën e Shën Nikollës në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.