Shërbesa e mbrëmësorës në Kratovë

"Shërbesa e mbrëmësorës në Kratovë"

Me 21 maj 2018, në pasdarkën e festës të Shën Nikollës , në kishën e Shën Nikollës në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.