Mbrëmësorja e Premtes së Ndritshme (Burimi Jetëdhënës)

"Mbrëmësorja e Premtes së Ndritshme (Burimi Jetëdhënës)"

Me 12 prill 2018, të enjte e javës së ndritëshme dhe në paskdarkën e festës së Tërëshënjtës Mari (Burimi Jetëdhënës), në kishën e Shën Parasqevi në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.