Shërbesa e mbrëmësorës në Kratovë

"Shërbesa e mbrëmësorës në Kratovë"

Me 6 Korrik 2018, në pasdarkën e festës së lindjes të shën Joan Pagëzorit , në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.