Shërbesa e mbrëmësorës në Kishën e Shën Parashqevisë në f.Bedinje

"Shërbesa e mbrëmësorës në Kishën e Shën Parashqevisë në f.Bedinje"

Në 26 Tetor 2019, në të parakremten e festës së Shën Parashqevisë, në Kishën e Shën Parashqevisë në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.