Mbrëmësorja e Shën Joakimit

"Mbrëmësorja e Shën Joakimit"

Në 28 Gusht 2018, në të parakremtën e festës të Shën Joakimit, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Tetovës dhe Gostivarit, Hirësia e Tij, z. Josif, me ftesën e Mitropolitin i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.