Mbrëmësorja e Fjetjes së Hjylindëses

"Mbrëmësorja e Fjetjes së Hjylindëses"

Në 27 Gusht 2018, në të parakremtën e festës së Fjetjes së Hjylindëses, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës, në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.