Liturgjia e Shën Vasilit të Madh e Shtunës së Madhe

"Liturgjia e Shën Vasilit të Madh e Shtunës së Madhe"

Në Shtunën e Madhe (7 prill 2018), kur kremtohet dhe Ungjillëzimi i Hyjlindëses, në kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës Hirësia e Tij z. d-r Josifi kreu Liturgjinë hyjnore të shën Vasilit të Madh. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.