E Enjtja e Madhe në kishën katedrale të Shën Nikollës në Kumanovë

"E Enjtja e Madhe në kishën katedrale të Shën Nikollës në Kumanovë"

Me 25 Prill 2019, të Enjten e Madhe, në kishën katedrale të Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu Liturgjinë hyjnore të shën Vasilit të Madh. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.