Mbrëmësorja në Kumanovë

"Mbrëmësorja në Kumanovë"

Me 20 prill 2017, në pasdarkën e festës së Tërëshënjtës Mari (Burimi Jetëdhënës), në kishën e Shën Parasqevi në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës së Madhe.