Orët mbretërore dhe mbrëmësorja e së Premtes së Madhe në Kumanovë

"Orët mbretërore dhe mbrëmësorja e së Premtes së Madhe në Kumanovë"

Me 26 Prill 2019, të Premten e Madhe, në kishën katedrale të Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu sherbesën e mbrëmësores me orët mbretërore, në të cilën në mënyrën simbolike e zbriti trupin e Zotit tone Jisu Krishtin nga kryqin dhe e varrosi.