Liturgija e Dhuratave të Parashenjentëruar në Kumanovë

"Liturgija e Dhuratave të Parashenjentëruar në Kumanovë"

Me 22 Prill 2019, të Hënën e Javës së Madhe(Zezë) të Kreshmës së Madhe, kur kujtohemi per Josifin të lumur dhe të drejtë, në Kishën e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif e kreu Liturgjinë e Dhuratave të Parashenjtëruara. Në Liturgji besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.