Vigjilja e Theofanisë

"Vigjilja e Theofanisë"

Në 18 Janar 2019, në të parakremtën e Theofanisë, në Kishën e Shën Minait, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Vasilit të Madh. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.
Pas Liturgjisë së Shenjtë, Mitropoliti e kreu Bikimin i Ujit të Madh.