Kremtimi i Pashkës në Kriva Pallankë

"Kremtimi i Pashkës në Kriva Pallankë"

Më 12.04.2015, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. Josif shërbeu liturgjinë hyjnore e Joan Goajrtit në kishën e Shën Dhimitrit të Selanikut në Kriva Pallankë. Në liturgjinë e shenjtë, besimtarët u kunguan me misteret e shenjta të Krishtit.

Krishti u ngjall!