Ngjitja e Zotit Jisu Krisht në Qiej (Analipsi)

"Ngjitja e Zotit Jisu Krisht në Qiej (Analipsi)"

Në 17 maj 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë kremton festën e Analipsis(Ngjitja e Zotit tonë Jisu Krisht në Qiej), në Kishën e Analipsis në f. Rramanli të Kumanovës, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.