Аудио библиотека: Огласително слово за Пасха

"Аудио библиотека: Огласително слово за Пасха"

Христос воскресна! Навистина воскресна!