Инфографик: Подготвителни недели пред Великиот пост

"Инфографик: Подготвителни недели пред Великиот пост"

Достапен е за преземање првиот инфографик од серијата материјали поврзани со Великиот пост: Подготвителни недели пред Великиот пост. Инфографикот е наменет пред сè за оние кои за прв пат ќе го прифатат подвигот на постот во Четириесетницата, но и како потсетник за останатите.

Инфографик

Подготовката за Великиот пост се состои од четири подготвителни недели, односно три подготвителни седмици. Во текот на овие денови, христијаните духовно се подготвуваат да зачекорат во духовната реалност на Светата Четириесетница. Секоја од овие недели своето име го добила од евангелската парабола што се чита на неделната Божествена Литургија.

Линк за превземање: Подготвителни недели пред Великиот пост