Престолни свеќници

Свеќник престолен - цена - 70 евра - шифра -42-346

Свеќник престолен – цена – 70 €

димензии: 11х11х33 см. шифра: 42-346 тежина: 0.7 кг.

Свеќник престолен - цена - 60 евра - шифра -42-347

Свеќник престолен – цена: 60 €

димензии: 11х11х33 см. шифра. 42-347 тежина: 0.7 кг.

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – цена: 25 €
димензии: 24х10 см. шифра: 2805 (DEFICIT)

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – цена – 30 €
димензии: 26х10 см. шифра: 2810€

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – цена: 50 €                                                        димензии: 29х10 см. шифра: 2830

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – цена: 60 €
димензии: 33х13 см. шифра: 2832

СВЕЌНИК МАЛ – цена – 10 €
висина: 14 см. шифра: 2800

ТРИСВЕЌНИК – цена – 60 €
димензии: 30х26 см. шифра: 2945

СВЕЌНИК ПРЕСТОЛЕН – цена: 20 €