E Premte e javës së dytë e Kreshmës së Madhe

"E Premte e javës së dytë e Kreshmës së Madhe"

Në 13 Mars 2020, në Kishën e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij Imzot Josif kreu shërbesën e Pasdarkës së Madhe me Akathistin e Tërëshenjtës Mari.