Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara

"Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara"

Në 13 Mars 2020, të Premten e javës së dytë e Kreshmës së Madhe, në Kishën e Trinisë së Shenjtë në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij Imzot Josif e kreu Liturgjinë e Dhuratave të Parashenjtëruara. Në Liturgji besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.