Shtuna e shën Thedhorit në f.Konopnica, Kriva Palanka

"Shtuna e shën Thedhorit në f.Konopnica, Kriva Palanka"

Me 7 mars 2020, (shtuna e parë nga Kreshmës së Madhe), kur Kisha jonë e Shenjtë feston kujtimin e shën Thedhor Tironit me mbrëkullin e grurit, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij , z d-r Josif kreu Liturgjinë hyjnore të shën Joan Gojartit, në kishën e Shën Theodhor Tironit në f. Konopnica në qytetin Kriva Palanka. Pas Liturgjisë, besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.